0 prod., na kwotę 0 PLN
 


STRONA W PRZEBUDOWANIE - WS. ZAMÓWIEŃ PROSIMY O KONTAKT TEL. LUB E-MAIL

51 22 5 33 55 | biuro@poweriser.pl


Sklep

 
 
Dodaj swój adres e-mail, aby otrzymywać darmowe aktualności o skaczących szczudłach i powerbocking'u.  

Regulamin sklepu internetowego poweriser.pl

Regulamin sklepu internetowego poweriser.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Skrót regulaminu.

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie poweriser.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Zakup w sklepie poweriser.pl jest pewny - zamówione produkty można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Zwracane produkty muszą być kompletne i nie mogą być używane.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją, chyba że w opisie konkretnego produktu zaznaczono inaczej.
 5. Zamówienia zawsze realizowane są w jak najkrótszym czasie, w większości przypadków w przeciągu jednego dnia roboczego.
 6. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z poweriser.pl telefonicznie (od pn do piątku w godzinach 10:00 – 17:00, w soboty 10:00-13:00) lub drogą mailową (24/7).


 


Regulamin sklepu poweriser.pl

 


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego poweriser.pl jest firma ZAVA Group Łukasz Zawadka z siedzibą w Stojadłach przy ulicy Warszawskiej 62, NIP: 822-188-68-97, REGON 712561351, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 10175 przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.
 2. Korzystanie ze Sklepu poweriser.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.
 4. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań Kupującego, ma on prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
 5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i są objęte 12-to miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta bądź dystrybutora. Jeśli oferowany produkt nie jest nowy, lub czas gwarancji jest inny niż 12-cie miesięcy, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

 


ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary i usługi oferowane w Sklepie internetowym poweriser.pl przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej poweriser.pl, drogą e-mailową lub telefonicznie.
 2. Zamówienia przez strony internetowe i e-mailowo można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 14:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Zamówienia na stronie poweriser.pl można składać bez konieczności rejestracji i logowania.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia lub potwierdzenia telefonicznego zamówienia przez Kupującego;
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania na koncie poweriser.pl pełnej należności za złożone zamówienie.
 7. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 8. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia paragonu lub faktury VAT, Kupujący ma prawo anulować zamówienie lub zmienić dane konieczne do wystawienia faktury i realizacji zamówienia. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłaszać drogą elektroniczną e-mailem lub telefonicznie.
 9. Od chwili wysłania towaru Kupujący nie może anulować lub zmienić zamówienia.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych niezależnych od Sklepu (np. wadliwe działanie sieci Internet, brak prądu etc.).


WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. W Sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Zamówienia dokonane do godziny 11:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 5. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
  • Poczta Polska - czas dostawy - zwykle 1-3 dni robocze (przesyłka priorytetowa).
   UWAGA! W czasie przedświątecznym w miesiącach listopad-grudzień dostawa może potrwać nieco dłużej. W tym czasie wszystkie firmy spedycyjne w Polsce mają bardzo dużo zleceń.
  • Kurier - czas dostawy: zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 20:00)
  • Kurier z dostawą na sobotę: do godziny 16:00 w sobotę (zamówienia złożone najpóźniej w piątek do godz. 11:00).
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu.
 7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski jest podany na stronie poweriser.pl w zakładce ‘Koszty wysyłki’. Koszty wysyłki są podane każdorazowo po wypełnieniu formularza zmówienia na stronie poweriser.pl.
 8. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku, gdy Kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.
 9. W wypadku dokonania przelewu na konto Sklepu na niewłaściwą kwotę, Sklep nie zwraca ewentualnej nadpłaty, tylko jeżeli kwota do zwrotu jest mniejsza niż 5,00zł. - w takim wypadku koszt dostawy zostaje powiększony o nadpłatę.
 10. W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, a w szczególności taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi poczty lub kurierowi i skontaktować się z poweriser.pl. Jest to warunek konieczny do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 11. Poweriser.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów poniesionych w związku z transportem zamówionych produktów, w przypadku nie odebrania ich bez podania przyczyny.
 12. Wysyłka za granicę jest możliwa – konieczny jest wcześniejszy kontakt z poweriser.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.


REKLAMACJA I ZWROT

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' towar zakupiony w Sklepie Kupujący może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Adres do zwrotu zostnie podany po wcześniejszym kontakcie z poweriser.pl
 2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania).
 3. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, kompletny, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
 4. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.
 5. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia wcześniej wysłanego na koszt Sklepu, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt dostawy według aktualnych kosztów wysyłki.
 6. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające - warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem lub pracownikiem poczty, protokołu reklamacyjnego).
 7. Reklamowany towar należy odesłać na adres podany przez poweriser.pl po zgłoszeniu reklamacyjnym. Do odsyłanego towaru należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu towaru.
 8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu, nie będą przyjmowane, chyba że wcześniej ustalono inaczej.
 9. W ciągu 14 dni Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona, a Państwo zostaną poinformowani o jej wyniku.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.
 2. Wszystkie dane Kupujących podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, są przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.).
 3. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 5. Wszelkie odstępstwa Kupującego od postanowień niniejszego Regulaminu są przez niego podejmowane na własny koszt i ryzyko.
 6. Sklep internetowy poweriser.pl zastrzega, iż Regulamin może ulec zmianie.
 7. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści regulaminu, będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
 8. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

© 2005-2016 Poweriser Polska - ZAVA Group. Wybij się z tłumu!
Wszelkie prawa zastrzeżone.